13, జనవరి 2023, శుక్రవారం

శ్రీరామనామ మొక్కటి చేసిన చాలు

శ్రీరామనామ మొక్కటి చేసిన చాలు సం
సారలంపటాలన్నీ చప్పున పోవు

శ్రీరామరామ యనగానే చికాకు లణగు
శ్రీరామరామ యనగానే చిక్కులు తొలగు
శ్రీరామరామ యనగానే చింతలు తొలగు
శ్రీరామరామ యనగానే క్షేమము కలుగు

శ్రీరామనామమున జేసి చేరు శాంతము
శ్రీరామనామమున జేసి చెదరు పాపము
శ్రీరామనామమున జేసి చిక్కు పుణ్యము
శ్రీరామనామమున జేసి శ్రీలు కలుగును

శ్రీరామనామమే సకల క్షేమంకరము
శ్రీరామనామమే సర్వ సిధ్ధిప్రదము
శ్రీరామనామమే పరమశివోపాస్యము
శ్రీరామనామమే మోక్షశ్రీకర మిలను


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.