16, జనవరి 2023, సోమవారం

విన్నవించే దేమీ లేదు

విన్నవించే దేమీ లేదు విన్నవించి లాభమేమి
యన్నీ యెఱిగిన దొరకు కొన్ని క్రొత్తవా

పుట్టించునది వీడే పోషించునది వీడే
పట్టి ఆడించు కర్మపాశముల వీడే
వట్టి మాటలు కావు పదిపది జన్మలెత్తి
గట్టిగా తెలిసి చెప్పునట్టి మాటలే యిక

వీడే ఆడించితేను నాడైన నేడైనను
ఆడే బొమ్మనే కాని అన్యమే కాదే
ఆడేది వీడి యాటట వీడిదే బెత్తమట
నేడందు తప్పులకు నిందలు నాకట యిక

అట యిట్లురా యనుచు అంతలో రాముడై
మేటి యాటకాడై వచ్చి మేలుచేసె నిపుడు
అటలో పట్టు తెలిసి ఆడిన మెచ్చుకాని
మోటుదనము మెచ్చక బుధ్ధి చెప్పునట యిక


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.