10, జనవరి 2023, మంగళవారం

కొసరికొసరి పిలిచినచో

కొసరికొసరి పిలిచినచో గోవిందుని మనకు

కొసరడా మోక్షమునా గోవిందుడు


తనవారని పెఱవారిని తలచకుండు గోవిందుని

మనసా‌రగ పిలిచినచో మన్నించు గోవిందుని

మనతప్పుల నెంచనట్టి మహాత్ముని గోవిందుని

వినయముగా మధురవాక్య విన్యాసముతో


ఆనాడా కరిని గాచి యాదుకొన్న గోవిందుని

ఆనాడా యంబరీషు నాదుకొన్న గోవిఃదుని

మానిని మానమును గాచి మన్నించిన గోవిందుని

ఈనాడే మధురముగా నెల్లవారు నిప్పుడే


పరమభక్తి గొలుచువారి పాల నుండు గోవిందుని

హరేరామ హరేకృష్ణ యనిన పలుకు గోవిందుని

నిరంతరము తలచువారి నేలుకొనెడు గోవిందుని

నరులారా మీరు మధురతరమైన వాక్యముల


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.