4, జనవరి 2023, బుధవారం

కోతికొమ్మచ్చులతో కొంతకాలము పోయె


కోతికొమ్మచ్చులతో కొంతకాలము పోయె
కోతిచేష్టలను జేయ కొంతకాలము పోయె

కొత్తకొత్త బుధ్ధులతో కొంతకాలము పోయె
కొత్తకొత్త కోర్కెలతో కొంతకాలము పోయె

కూలికొఱకు తిరుగుచును కొంతకాలము పోయె
కూలబడి యేడ్ఛుకొచును కొంతకాలము పోయె

కుమతులతో తిరుగుచును కొంతకాలము పోయె
విమతుల వారించుచును కొంతకాలము పోయె

క్రూరుజనుల కొలుచుచును కొంతకాలము పోయె
కూరలకై తిరుగుచును కొంతకాలము పోయె

గురికుదరక నీమీదను కొంతకాలము పోయె
గురువులకై వెదకుచును కొంతకాలము పోయె

వింతవింత రీతులుగ నింతకాలము పోయె
చింతించిన ఫలము లేదు శ్రీరామచంద్రుడా

మిగిలినట్టి కాలమైన మీనామస్మరణమున
తగిలియున్న చాలునయ్య ధన్యుండ నగుదును


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.