25, జనవరి 2023, బుధవారం

స్మరించుమా స్మరించుమా

స్మరించుమా స్మరించుమా సదా రామనామము
తరించుమా తరించుమా తప్పక భవసాగరము

రాతినే నాతిని జేసిన రమ్యనామము
కోతినే బ్రహ్మను జేసిన గొప్పనామము

ప్రీతిగాను శివుడు చేసెడు విష్ణునామము
భూతలవాసులను బ్రోచెడు పుణ్యనామము

వాతాత్మజ సన్నుతమైన పూతనామము
సీతాహృదయంబున వెలుగు చిందునామము

మహిమ నెంతో గొప్పదైన మంత్రరాజము
మహిమాన్వితు లర్చించెడు మంత్రరాజము

 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.