30, జనవరి 2023, సోమవారం

ఇన్నిపాట్లు పడనేల

ఇన్నిపాట్లు పడనేల యిన్నిచిక్కులేలనే
అన్నీ శ్రీరామచంద్రు నడుగవె మనసా

అడ్డమైన వారి గొలిచి అన్నివేళలను నీవు
గొడ్డుచాకిరితో నీవు కుములగ నేల
నడ్డివిరుగగొట్టు వారి నమ్ముటెందుకు నీవు
దొడ్దదొర రాముని దయ దొరకుచుండగ
 
బంటుగాళ్ళు దేవతలను బ్రతిమలాడు టెందుకే
కొంటెవాళ్ళు వారు నీకు కొసరేదేమి
అంటకాగి రామునితో ఆన్నీ నీవందుకొనక
తంటాలేల అదేవతలతో నీకు

ఎవరెవరో గురువులనుచు నెంచి సేవించుకొని 
చివరకు మోసపోవు చీదరెందుకే
పవనజసంసేవ్యుడై భువనత్రయనాథుడై
రవికులేశుడై గురువై రాముడుండగా
 
 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.