విషయసూచిక

 1. రామకీర్తనలు
 2. పాహి రామప్రభో
 3. ఆధ్యాత్మ కవితలు - కీర్తనలు
 4. విశేషవృత్తాలు
 5. ఇతరములు
 6. రాజకీయాలు
 7. వివేచన
 8. రామాయణకీర్తనలు
 9. అమ్మవారు
 10. ఆధ్యాత్మిక వ్యాసాలు
 11. కథలు
 12. కృష్ణగీతికలు
 13. భావగీతాలు
 14. బ్లాగులు-వ్యాఖ్యలు
 15. భాష
 16. అన్నమాచార్య
 17. నాన్నగారు
 18. కవితలు
 19. ముకుందమాల
 20. ఖండకావ్యాలు
 21. తమాషాలెక్కలు
 22. రామగాధామంజరి
 23. నేను
 24. భారవి
 25. శివస్తుతి
 26. భగవత్కథలు
 27. ఛందస్సు
 28. లెక్కలు
 29. మోచెర్ల వెంకన్న
 30. వ్యాసాలు
 31. జ్ఞాపకాలు
 32. దేశిఛందస్సు
 33. సత్యనారాయణస్వామి

3 కామెంట్‌లు:

 1. Anusha దేవి
  లలిత సహస్రనామం పారాయణ చేయాలంటే గురుపదేశం తప్పనిసరిగా కావాలా అండి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పుస్తకాల్లో చూసి నేర్చుకునే‌ పక్షంలో వాటిలో అచ్చుతప్పులూ పాఠదోషాలు వంటివి తప్పుదారి పట్టించే‌ ప్రమాదం ఉంది.
   యూట్యూబ్ లేదా మరొక చోట దొరికే ఆడియో వీడియో మాధ్యమాల ద్వారా నేర్చుకుందా మన్నా అక్కడి గాయకులూ పాఠదోషాలూ ఉఛ్చారణాదోషాలు చేసే ప్రమాదం చాలా ఉంది.

   సంప్రదాయం‌ తెలిసిన గురువులు తప్పక మంచి పాఠం నెర్పుతారు, మంచి ఉఛ్చారణ నేర్పుతారు.
   ముఖ్యంగా అంగన్యాసకరన్యాసాలతో అనుష్ఠానం చేయదలచుకున్నప్పుడు గురుముఖతః నేర్చుకోవలసి ఉంటుంది.

   కేవలం భక్తితో పారాయణం‌ మాత్రం చేసుకుంటామూ, అంగన్యాసాదులు చేయటం‌ వీలుపడదు అనుకున్నప్పుడు సరైన పాఠమూ ఉఛ్చారణా తెలిసి చేయటం సరిపోతుంది.

   తొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.