1, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

మనం‌ పాడుకోవలసిన కొత్తపాటలు. నేర్చుకొని తరించండి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా నీరాజనాలు అందుకుంటున్న ఆధునిక భారతదేశపు పాట.

 

ఏం చేసినా మా మోదీ గొప్ప.
ఏం చేయకపోయినా మా మోదీ గొప్ప.
ఎలా చేసినా మా మోదీ గొప్ప.
ఎలా చేయకపోయినా మా మోదీ గొప్ప.
అసలు మా మోదీ ఏం ఆలోచించినా గొప్పే.
మా మోదీ ఏమి ఆలోచించకపోయినా గొప్పే.
ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ మా మోదీ మాత్రమే గొప్ప.
అసలు గొప్ప అంటేనే మా మోదీ.
మా మోదీ కారణంగా మీరు బాగుపడితే ఆయనదే గొప్ప.
మా మోదీ కారణంగా మీరు చెడిపోయినా ఆయనే గొప్ప.
నోరు నొవ్వంగ మా మోదీ ఘనతను అనునిత్యం స్తుతించి తరించటమే గొప్ప.
జై మోదీ.
జై జై మోదీ.
జై భారత్.భూలోకస్వర్గంగా మారిపోయిన బంగారు తెలంగాణా పాట

 

ఏం చేసినా మా కేసీఆర్ గొప్ప.
ఏం చేయకపోయినా మా కేసీఆర్ గొప్ప.
ఎలా చేసినా మా కేసీఆర్ గొప్ప.
ఎలా చేయకపోయినా మా కేసీఆర్ గొప్ప.
అసలు మా కేసీఆర్ ఏం ఆలోచించినా గొప్పే.
మా కేసీఆర్ ఏమి ఆలోచించకపోయినా గొప్పే.
ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ మా కేసీఆర్ మాత్రమే గొప్ప.
అసలు గొప్ప అంటేనే మా కేసీఆర్.
మా కేసీఆర్ కారణంగా మీరు బాగుపడితే ఆయనదే గొప్ప.
మా కేసీఆర్ కారణంగా మీరు చెడిపోయినా ఆయనే గొప్ప.
నోరు నొవ్వంగ మా కేసీఆర్ ఘనతను అనునిత్యం స్తుతించి తరించటమే గొప్ప.
జై కేసీఆర్.
జై జై కేసీఆర్.
జై తెలంగాణా.అభివృధ్ధి పరుగులు పెడుతున్న నవ్యాంధ్ర పాట

 

ఏం చేసినా మా జగన్ గొప్ప.
ఏం చేయకపోయినా మా జగన్ గొప్ప.
ఎలా చేసినా మా జగన్ గొప్ప.
ఎలా చేయకపోయినా మా జగన్ గొప్ప.
అసలు మా జగన్ ఏం ఆలోచించినా గొప్పే.
మా జగన్ ఏమి ఆలోచించకపోయినా గొప్పే.
ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ మా జగన్ మాత్రమే గొప్ప.
అసలు గొప్ప అంటేనే మా జగన్.
మా జగన్ కారణంగా మీరు బాగుపడితే ఆయనదే గొప్ప.
మా జగన్ కారణంగా మీరు చెడిపోయినా ఆయనే గొప్ప.
నోరు నొవ్వంగ మా జగన్ ఘనతను అనునిత్యం స్తుతించి తరించటమే గొప్ప.
జై జగన్.
జై జై జగన్.
జై ఆంధ్రా.
గమనిక: ఈపై పాటలు మాత్రమే పాడుకోవలెను. ఇతరత్రా పాటలుపాడువారు దేశద్రోహులూ రాజద్రోహులూ అత్మద్రోహులూ ఐపోతారు తస్మాత్ జాగ్రత జాగ్రత జాగ్రత.