31, జనవరి 2023, మంగళవారం

కోపమేల తాపమేల కొంచ మాగి వినుము


        (కాఫీ)

కోపమేల తాపమేల కొంచ మాగి వినుము
పాపమైన పుణ్యమైన పరగు నీ కర్తృత్వము

నా వద్ద కీవు వచ్చి న న్నడుగుచున్న దేమి
కావలయు ధనము లని కావలయు పదవు లని
నా విభవమేమి నీవు నాకు లంచ మిచ్చు టేమి
నీవు చేయు పాపములను నేను మన్నించు టేమి

జీవుల స్వాతంత్ర్యమును దేవు డేల హరించును
భావించి మంచిచెడుగులు వర్తించ వలయును
నీవు ప్రకృతివశుడ వైన నేనేమి చేయుదును
కావ మన్న నాడు కద కాపాడ రాగలను

నీ నిజ తత్త్వమును నీవెఱుగక యుండి
నే నుంటినా యని లోన శంకించు టేమి
పూని నేను నాదను బుధ్ధి పోనాడి కర్మము లెల్ల
మాను దేని నీవే నేను నేనే నీ వంతియె రామ


3 కామెంట్‌లు:

 1. //నీవు ప్రకృతివశుడ వైన నేనేమి చేయుదును; కావ మన్న నాడు కద కాపాడ రాగలను||పూని నేను నాదను బుధ్ధి పోనాడి కర్మములెల్ల
  మాను దేని నీవే నేను నేనే నీ వంతియె కాదె//

  అద్భుత వాక్యాలండి 🙏

  (ప్రకృతి మాయను తప్పించి చూచిన క్షణము "కాచుటకు" ఇక మిగిలి ఏమి కలదు? అని కూడా అనుకోవచ్చేమో)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అవునండి.
   ఇక్కడ రెండు విషయాలున్నాయి. సగుణోపాసనాస్థితిలో శరణాగతి ముఖ్యం. అక్కడ జీవుని యొక్క అహమిక ఇంకా శాంతస్థితిలో ఉండదు.ఉన్నట్లే‌ కనిపించవచ్చును కాక. అది వేరే విషయం. ఆ స్థితిలో భగవంతుడు జీవుడిని ఉధ్ధరించట‌ం‌ అనేది ఉన్నది. అది సత్యం. ఆ సగుణోపాసనాస్థితికి ఆవలిది నిర్గుణోపాసనాస్థితి. అహంకారోపశమనం పూర్తి ఐన ఆ స్థితిలో‌ అహం అనేది ఒక దగ్ధబీజం మాత్రమే. అది ఒక మాడిన గింజ అన్న మాట. మాడినది ఇంక ములకెత్తలేదుగా. ఈ‌నేను అన్నది ఉన్నంత వరకే నాది అన్న భావనమూను. అది లేని నాడు కర్మ అన్న ప్రసక్తి లేదు. కర్మను దాటిన ఆ స్థితిలో చివరకు తత్త్వమసీతి స్ఫురణ సంపన్నం అవుతుంది.

   తొలగించండి
  2. నిర్గుణోపాస స్థితిని మరికొంచం వివరించగలరు
   _/\_

   తొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.