2, జనవరి 2023, సోమవారం

మారామనామమే మాకు చాలని

మారామనామమే మాకు చాలని పలుకు
డారాట పడకుండు డన్యంబులకు

రామనామస్మరణమున రాని దేమున్నదని
భూమి నితరముల మీరు పొందవలయును
స్వామినామమే చేసి చక్కగా మోక్షమును
మేము పొందువారమని మీరు చాటుడీ

అన్యదేవతల గొలిచి అర్ధకామములకై
అన్యనామజపాయాస మనుభవించక
ధన్యులై తలపరే దాశరథి నామమును
పుణ్యాత్ములార యదే మోక్షప్రదము

నాలుకపై శ్రీరాముని నామముండిన నదే
చాలు నింకేమి వలయు జన్మధన్యము
మేలు చేయు మనకదే మిక్కిలిగా నన్నది
కాలమునకు నిలచిన ఘనసత్యము

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.