2, జనవరి 2023, సోమవారం

పాపహరణము హరినామస్మరణము

పాపహరణము హరినామస్మరణము 
    భవతాపహరణము మన కిపుడు శరణము

ఆలసించక శ్రమ పరిగణించక 
     నిరాకరించక సేవించవలయును

పదవులపైన సతి పెదవులపైన బహు
     మొదవులపైన మది నిలుపగరాదు

భక్తుల గూడి అనురక్తుల గూడి యధా
     శక్తిగ చేయు మహాసక్తి వలయును

ఆప్తకాముడై వైకుంఠధాముడై లో
    కాభిరాముడై శ్రీరాముడున్నాడు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.