29, జనవరి 2023, ఆదివారం

మాకు ప్రసన్నుడవు కమ్ము


మాకు ప్రసన్నుడవు కమ్ము మంగళనామా మాకు

నీకన్నను హితులెవ్వరు నీరదశ్యామా


సాకేతరామ హరి లోకాభిరామ

వైకుంఠధామ హరి పట్టాభిరామ

శ్రీకర హరి సుగుణధామ శివవినుతనామ

మాకు వరములీయ వయ్య మాదైవమా


నీనామము విడువము హరి నిన్నెన్నడు మరువము

ఏనాడును పరులను హరి లోనెంచి వేడము

దానవకులకదళీవనదావానల రఘురామ

మానవేంద్ర దీనావన మాదైవమా


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.