5, జనవరి 2023, గురువారం

అనరే శ్రీరామ రామ యని

అనరే శ్రీరామ రామ యని మీరు మనసారా

అనెడు వారి కపవర్గ మను మాట విన్నారా


మనసా శ్రీరామనామ మంత్రపఠన చేసి

తనియు వారలకు మించి ధన్యులే వసుధపై 

కనరారు కనరారు కావున జనులార

దినదినమును రామనామమున గడువగా నిండు


జయముల మనకొసగు నట్టి చక్కని మంత్రమండి

భయమును కలిగించు నట్టి నియమముల పనిలేదు

రయమున జనులార తాపత్రయముల తొలగించి

నయముగ శ్రీవిష్ణుపదమునకు చేర్చు నమ్మండి


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.