28, మే 2023, ఆదివారం

పరమయోగులై యుండవలె

పరమయోగులై యుండవలె  భవబంధములను విడువవలె
హరికటాక్షమే బడయవలె అపవర్గమునే పొందవలె

వాదశీలమును విడువవలె బహుశాంతముగా నుండవలె
వేదవేద్యుని కొలువవలె విభునినామమే తలచవలె

సిరిపై మోహము విడువవలె శ్రీహరినె మది నెంచవలె
హరిహరు లొకటని తెలియవలె ఆచిన్మూర్తిని తలచవలె

రాముడు హరి యని యెఱుగవలె రామనామమే పలుకవలె
రాముని సత్యము నెఱుగవలె రాముని నిత్యము తలచవలె

తారకబ్రహ్మము నెఱుగవలె తనలోతాను రమించవలె
ధీరత నుర్విని నిలువవలె కారణజగమును విడువవలె 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.