25, మే 2023, గురువారం

కనులార నిన్ను చూడగ

కం. కనులార నిన్ను చూడగ
మనసాయెను రామచంద్ర మరి నీకన్నన్
నను జూడ మనసు రాదే
నిను తిట్టగ మనసు రాదు నిజముగ నాకున్

ఓ రామచంద్రప్రభో.

నాకేమో నిన్ను కనులారా చూడాలని మనసై ఉందీ.

నీకేమో నన్ను చూడాలనే మనసులో లేదే.

ఐనా నిన్ను తిట్టటానికి నాకు నిజంగా మనసు రావటం లేదు. 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.