19, మే 2023, శుక్రవారం

రామ రామ యంటే మోక్షప్రాప్తి ఖాయము

రామ రామ యంటే మోక్షప్రాప్తి ఖాయము హరే
రామ రామ యంటే మరల రాదు జన్మము

నరులసేవ చేయుటలో నలుగుచుండ నేటికి
నరుడు రామసేవకుడై నడచిన చాలు
పరులసేవ వలననైన బడలిక మటుమాయమౌ
మరల నొరుల సేవించెడు మాటేలేదు 

నరుడు చిత్తశుద్ధితోడ నామదీక్షను గొని
హరేరామ హరేకృష్ణ యనినచాలును
పురాకృతం బంతయును బూదియై పోవును
మరియు నింక జన్మమన్మ మాటేలేదు

నరుడు వేరు మంత్రములను నమ్ముకొనగ నేటికి
హరినామము భవతారకమై యుండగను
నిరుపమానరామమంత్రనిష్ఠ కలిగితే చాలు
మరల నింక పుట్టువన్న మాటేలేదు


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.