16, మే 2023, మంగళవారం

తనువున స్వస్థత లేక

మధ్యాక్కఱ.
తనువున స్వస్థత లేక మనసిది తల్లడమందు
మనసున కించుక శాంతి లేనిది మనుగడ యెట్లు
మనుగడ రామనామమును మానిన మనుగడ యౌనె
కనుక నోరాఘవ నన్ను స్వస్థుని గావింపవయ్య
 
ఓ రామచంద్రప్రభూ.
 
శరీరం స్వస్థత తప్పి ఉన్నవేళ మనసు చాలా చీకాకు పడి యుంటుంది. మరి మనస్సుకు కొంచెం కూడా శాంతి లేకపోతే ఎలాగయ్యా బ్రతకటం? 
 
ఏదో శరీరం నిలవటానికి ఇంత తిని నడుగర్రలా ఉన్నంత మాత్రాన ఏమి లాభమయ్యా? 
 
రామనామం చేయటం కుదరని మనుగడ కూడా ఒక మనుగడ యేనా చెప్పు?
 
అందుచేత దయచేసి నాకు స్వస్థత చేకూర్చి రక్షించు!
 
 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.