20, మే 2023, శనివారం

కనులారా కనులారా కనవలె హరిరూపమే

కనులారా కనులారా కనవలె హరిరూపమే
ఘనత యదే కదా నరుల కన్నుల కనగ

హరి మంగళమూర్తినే యరయరే కనులార
నరుల ముఖము లెన్ని చూచినా ఫలమేమి

మునులు చూచి మురియు రామమూర్తినే కనులార
తనివితీర కాంచకుండ తక్కొరు కననేల

మున్నహల్య తపముచేసి గన్న శుభదమూర్తిని
కన్నదే సఫలత యని కనుగొనరే కనులారా

మున్ను శబరి వేచివేచి గన్న పుణ్యమూర్తిని
కన్నదే మీయునికికి ఘనఫలము కనులారా

కన్నంతనె పాపరాశి కాలుగదా కనులారా
యన్నన్నా తదితరముల నరయగ నేల

కన్నంతనె మోక్షమే కలుగు కదా కనులారా
కన్నులున్నందు కదే కదా ఫలమగు కనులారా


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.