14, మే 2023, ఆదివారం

నోరున్నదని పలుకాడ

మధ్యాక్కఱ.
నోరున్నదని పలుకాడ జనులకు కూరిమి తప్ప
వారు తిట్టిన భంగపడుట మనకేల భగవంతుడైన
శ్రీరామచంద్రుని పొగడి పలుకాడ శ్రీకరం బౌను
చేరదీయును స్వామి యన్నది గ్రహించి జీవించ వలయు
 

నోరున్నది కాబట్టి ఊరుకోలేక ఏదో ఒకటి ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాం చుట్టూ‌ ఉన్నవారితో.
కాని మనమాటలు ఇతర జనులకు ఒప్పుదల కాకపోతే? వారితో మనకున్న కూరిమి చెడుతుంది!

కాకపోతే అని కాదు. నూటికి తొంభై మారులు ఇతరులకు మనలో తప్పుతోచే అవకాశం ఇచ్చే పరిస్థితి మనమాటలే కల్పిస్తూ ఉంటాయి.

అంతకంటే ఈనోటి దురదను తీర్చుకుందుకు మంచి ఉపాయం ఉంది.
 
శ్రీరామచంద్రుని పొగడండి.

అది శ్రీకరం.

చివరికి స్వామి మనని చేరదీసుకొనే సదవకాశాన్ని మనం అలా కలిగించుకోవచ్చును.

ఈవిషయం గ్రహించి జీవించాలి మనం.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.