7, మే 2023, ఆదివారం

జయజయ జయజయ వీరాంజనేయ

జయజయ జయజయ వీరాంజనేయ జయ సురవరనుత వీరాంజనేయ

శ్రీరామదూతా వీరాంజనేయ వీరవరేణ్యా వీరాంజనేయ
వారిధిలంఘన వీరాంజనేయ వంచితసురసా వీరాంజనేయ

సింహికాంతక వీరాంజనేయ సింహనాదయుత వీరాంజనేయ
సింహాయతబల వీరాంజనేయ చిత్స్వరూప హరి వీరాంజనేయ

సుమధురభాషణ వీరాంజనేయ విమలస్వభావ వీరాంజనేయ
అమితపరాక్రమ వీరాంజనేయ అద్భుతవిగ్రహ వీరాంజనేయ

ఆహవపండిత వీరాంజనేయ హతదోషాచర వీరాంజనేయ
భీషణనినదా వీరాంజనేయ పింగళనయనా వీరాంజనేయ

లంకిణిమర్దన వీరాంజనేయ శంకితరావణ వీరాంజనేయ
లంకాభయకర వీరాంజనేయ లంకాదాహక వీరాంజనేయ

దినమణిశిష్యా వీరాంజనేయ ఘనసుధృఢవ్రత వీరాంజనేయ
వనవిధ్వంసక వీరాంజనేయ వాయుదేవసుత వీరాంజనేయ


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.