22, మే 2023, సోమవారం

చక్కదనం

చక్కని పదగుంఫనముల
చక్కని భావముల మిగుల చక్కని శైలిన్
నిక్కెడు కందము సుజనులు
మిక్కిలి మెచ్చెదరు కాని మెచ్చ రితరముల్

చక్కని సంకీర్తనముల
చక్కని కుసుమముల మిగుల చక్కని భక్తిన్
చక్కగ చేసిన పూజను
మిక్కిలి  రామయ్య మెచ్చు మెచ్చ డితరముల్ 


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.