27, మే 2023, శనివారం

యుగములుగా వెదకుచుండ

కం. యుగములుగా నీకొఱకై
వగచుచు నే వెదకుచుండ పరమేశ్వర నీ
వగపడవే యిది యొప్పునె
జగదీశ్వర రామచంద్ర జానకిరమణా

ఓ రామచంద్రప్రభో.

ఎన్నో యుగాలుగా నీకోసం ఎంతో వెదకుతున్నానే. కనరాకున్నావే యని యెంతో దుఃఖపడుతున్నానా? ఐనా నీకు కరుణలేదే. 

ఎంతని వెదకినా కనరావే!

ఇదేమన్నా బాగుందా?

ఓజగదీశ్వరా జానకీరమణా నీవే చెప్పు. 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.