14, మే 2023, ఆదివారం

పుట్టితి నేమి చేసితిని

మధ్యాక్కఱ.
పుట్టితి నేమి చేసితిని పదుగురు పోయెడు ద్రోవ
పట్టి చరించితి పొట్టకూటికై ప్రాకులాడితిని
గట్టిగ నొక్కనాడు హరి భజనము గావింప నైతి
పట్టితి నేడె నీదు పదపంకజద్వయమును రామఓ రామచంద్రప్రభూ.
 
నేను సామాన్యులలో సామాన్యుడనయ్యా!

పుట్టాను.

ఏమి చేసాను నేను? పదిమందీ పోయే త్రోవలోనే పోయాను.

ఆపదిమందీ‌పోతున్నది తప్పుడు త్రోవ అని నాకు తెలిసే దెలాగయ్యా? అందుకే తెలియక అలా చేసాను.

అందరిలాగే పొట్టకూటి కోసమే‌ జీవితమంతా ప్రాకులాడాను.
 
నిజానికి బుధ్ధిపూర్వకంగా ఒక్క దినమైనా సరే హరిభజన కోసం వెచ్చించింది లేదు జీవితంలో.

అందరి లాగానే చివరిదశలోనే కాస్త కళ్ళు తెరిచాను.
 
ఇప్పుడు నీపాదపంకజద్వయాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నాను.
 
ఇంత ఆలస్యం చేసి లాభం ఏమిటీ అనకు. 
 
అనవులే. నీకు కరుణ ఎక్కువ అని నాకు తెలుసును.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.