31, మే 2023, బుధవారం

సంప్రీతిగ నీవాడనైతి సీతారామ

సీతారామ సీతారామ సీతారామ సం
ప్రీతిగ నీవాడనైతి సీతారామ

సీతారామ నీనామము చెన్నొందు నోటీతో
నేతీరున కీర్తింతు నితరుల నేను

సీతారామ నినుజూచు ప్రీతిగల కన్నుల
నేతీరున జూచెదనో యితరుల నేను

సీతారామ నీసేవల చెన్నొందు కరముల
నేతీరున సేవింతు నితరుల నేను

సీతారామ నీముందు నిలువగోరు చరణముల
నేతీరున నితరుల కడ నిలిచెద నేను

సీతారామ నీదగుచు చెన్నొందు తనువుతో
నేతీరున మ్రొక్కుదు నితరుల కేను

సీతారామ నీపాదసీమ నుండు మనసుతో
నేతీరున తలంచెద నితరుల నేను

3 కామెంట్‌లు:

  1. విన్నకోట నరసింహారావు గారి పౌత్రుడి ఉపనయన మహోత్సవానికి వెళ్ళాను. చాలా బాగా జరిగింది. అక్కడ ఉండగా వెలువడిన రెండవ రామకీర్తన యిది. ఐతే ఇది ప్రచురించటం ఆలస్యం ఐనది స్వల్ప అనారోగ్యం (జలుబు) కారణంగా.

    రిప్లయితొలగించండి
  2. మీరు మీ శ్రీమతి గారితో సహా వచ్చి ఆశీర్వదించినందుకు సంతోషం, ధన్యవాదాలు.

    రిప్లయితొలగించండి
  3. నరసింహారావు గారు, మీ వ్యాఖ్య ప్రచురణ ఆలస్యం ఐనది జలుబు కారణంగా.

    రిప్లయితొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.