18, మే 2023, గురువారం

అప్పుడైన నిప్పుడైన నందరకు దిక్కెవ్వరు

తప్పకుండ ఆ రాముడు దశరథాత్మజుడు తప్ప
అప్పుడైన నిప్పుడైన నందరకు దిక్కెవ్వరు

స్వజనులను కడు ప్రేమగ చల్లగా రక్షించువాడు
విజనులైన స్వజనులట్లె ఋజువుగ మన్నించువాడు
కుజనులైన శరణంటే గొప్పగ కాపాడువాడు
సుజనులందరకు చాల శుభముల సమకూర్చువాడు
 
శరణాగత రక్షకుడని చాల పేరు బడినవాడు
సురవైరు పీచమణచి సురలను కాపాడువాడు
నరజాతికి నీతిపధము సరసముగా నేర్పువాడు
కరుణతోడ లోకములను పరిపాలన చేయువాడు

తనపేరే దుర్భరభవతారకమై యొప్పువాడు
తనకీర్తికి యుగములైన తరగని శోభలవాడు
తనవంటి వాడొక్కడు ధరణిలోన లేనివాడు
తన కలరూపము హరియని మునుల కెఱుకైనవాడు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.