16, మే 2023, మంగళవారం

మరియేల కలిగె నీరెండు కన్నులు

మధ్యాక్కఱ.
పరమసుందరరూప నిన్ను పొడగాంచ ప్రభవించె గాక
మరియేల కలిగె నీరెండు కన్నులు మహనీయ మూర్తి
సరిసరి వీని బెట్టుకొని శ్రీరామచంద్ర పామరుల
నరయుచు తృప్తిచెందెదనె చెప్పవయా పరమాత్మ
 
 
ఓ రామచంద్రప్రభూ. 

నువ్వు పరమసుందరుడివి.

నిన్ను చూడటం కోసమే ఈశరీరంలో రెండు కళ్ళు పుట్టాయి.
కాకపోతే ఇవెందుకున్నట్లు?
 
ఇలా ఒక గొప్పప్రయోజనం కోసం ప్రభవించిన నేత్రద్వయాన్ని పెట్టుకొని నిన్ను చూస్తానే‌ కాని సరిసరి పామరులను చూస్తూ తృప్తిపడతానా ఏమిటి?

పరమాత్మా, నువ్వే చెప్పు!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.