4, జులై 2021, ఆదివారం

నామనవిని వినవయ్య నారాయణ

రామ రామ నారాయణ రఘుపుంగవ నీవు
నామనవిని వినవయ్య నారాయణ

వేయిజన్మములుగ నారాయణ బ్రతుకు
హాయన్న దెఱుగనో నారాయణ
చేయెత్తి మ్రొక్కెదెను నారాయణ ఇది య
న్యాయమే యందును నారాయణ

మరి యెన్ని జన్మములు నారాయణ నేను
ధరమీద గడుపుదును నారాయణ
తరచు రాకపోకల నారాయణ నా
కొరుగున దేమున్నది నారాయణ

పరమాత్ముడవయా నారాయణ నాకు
తిరుగుడు తప్పించుము నారాయణ
దరిజేర్చుకొనవయ్య నారాయణ యింక
కరుణజూపించుము నారాయణ
1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.