21, జులై 2021, బుధవారం

ఒక్కమాట చెప్పవయ్య

ఒక్కమాట చెప్పవయ్య యుర్వినున్న వారెల్ల
నిక్కువముగ నీకళలై నేలనున్న వారేగా

అందరును నీకళలై యవనిపై నుండగ
కొందరికి లేనిపోని గొప్పలేమి
కొందరను తక్కువగ కువలయ మెంచుటా
అందరొక్కటే కద యరమరి కేలయ్య

పామైన చీమైన పట్టపుటేనుగైన
సామవేదియైన వట్టి జడుడైనను
స్వామి నీ కళావిలాసంబులే యగు నెడ
ఏమయ్య బేధముల నెంచగ నేలయ్య

నీమాయచే మేము నిజమెఱుగము కాని
ఆ మాయ పొరతొలగ నందరొక్కటే
రామచంద్ర జానకిరమణ నిన్ను మాలో
ధీమంతులమగుచు తెలియగ నీవయ్య

1 కామెంట్‌:

  1. బాగుంది.. అందరూ ఇలాంటి కీర్తనలు చదివితే ఎలాంటి గొడవలు లేకుండా సంతోషంగా ఉంటారు

    రిప్లయితొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.