16, జులై 2021, శుక్రవారం

దేవదేవుడా నీకు తెలియని దేమున్నది

దేవదేవుడా నీకు తెలియని దేమున్నది
భావించును తనవాడని భక్తుడు నిన్ను

ఎవ్వానికి నీదు తత్త్వ మెఱుకగునయ్య
ఇవ్వధను నరులె కా దెంచ విరించికిని
రవ్వంతకు మించి తెలియ రానిదే యది
నవ్వుచు నందరి నేలెడు నారాయణుడా

మోహించని మునిలేని మోహనరాముడా
మోహించని వనితలేని మోహనకృష్ణుడా
మోహించని యౌగిలేని ముక్తిరూప యీ
మోహించుట నాయందే పుట్టలేదుగా
 
నీవిలాసమాత్ర మగుచు నెగడు సృష్టిలో
జీవులందరు చూడ నీ‌ చిత్కళలే కదా
కావున నందరును నిన్ను కలియు వారలే
నీవు తనవాడవనుచు భావించు వారే

1 కామెంట్‌:

  1. బాగుంది కీర్తన.. రాముడి గురించి.. కృష్ణుడి గురుంచి వర్ణన బాగుంది
    విజయ

    రిప్లయితొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.