6, జులై 2021, మంగళవారం

జానకీరమణ నిన్ను చక్కగా కొలువక

జానకీరమణ నిన్ను చక్కగా కొలువక
మానవుడిక తరించగా మార్గమేది

నీనామము ప్రేమతోడ నిరతమును పలుకనిచో
మానవుడు విరాగియగు మాటకలదె
మానవుడగు దానవుడగు మనసార పలుకునెడ
నీనామము పండించును వానిబ్రతుకు

నీసేవను నిష్ఠతోడ నిరతమును చేయనిచో
చేసి ధనపిశాచిసేవ చెడును కాక
వీసమంతైన వాడు వెంటబెట్టుక పోడు
దాసుడైన నీకు బ్రతుకు ధన్యమగును

నీనామము నీరూపము నీచరితము కాక
మానవునకు చాల ముఖ్యమైనది కలదె
హీనుడగుచు నిహసుఖముల కెగబడుట మాని
తాను నీమఱువుసొచ్చిన తరియించును
1 కామెంట్‌:

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.