31, జులై 2021, శనివారం

బ్రతుకే సందిగ్ధమైన వారికి

బ్రతుకే సందిగ్ధమైన వారికి మంచి
బ్రతుకు నిచ్చెదవు నీవు రామచంద్రుడా

అన్నవలన తనకు ప్రాణహాని కలుగగా
అన్న ఎక్కరాని కొండ నధిరోహించి
యున్నవేళ సుగ్రీవున కన్నరాజ్యము
తిన్నగా నొసగితివి దేవదేవ

అన్నవలన తనకు ప్రాణహాని కలుగగా
అన్నతోడ కయ్యమాడు నిన్నుచేరి
యున్న విభీషణనునకు నీ వన్నరాజ్యము
తిన్నగా నొసగితివి దేవదేవ

ఎన్న డెవరు బ్రతుకుచెడి నిన్నుచేరినా
వెన్నుదన్నుగా నిలిచి సన్నుతాంగ
యెన్న డెఱుగనంత సిరుల మన్నన చేసి
తిన్నగా రక్షింతువు దేవదేవ1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.