8, జులై 2021, గురువారం

హరిహరి హరిహరి యనవే మనసా

హరిహరి హరిహరి యనవే మనసా
హరిస్మరణము విడనాడకు మనసా

హరియే విశ్వం‌ బనవే మనసా
హరియే సర్వం బనవే మనసా
హరియే దైవం‌ బనవే మనసా
హరినా ప్రాణం‌ బనవే మనసా

హరి నామమె చాలనవే మనసా
హరిస్మరణమె చాలనవే మనసా
హరిపూజలె చాలనవే మనసా
హరిభక్తియె చాలనవే మనసా

తారకమంత్రము తలచవె మనసా
చేరవె హరినే శీఘ్రమె మనసా
శ్రీరఘురాముడె శ్రీహరి మనసా
కోరిన కోరిక తీరునె మనసా


5 కామెంట్‌లు:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.