7, నవంబర్ 2022, సోమవారం

ఏమి చేయలేదయ్యా రామనామము

ఏమి చేయలేదయ్యా రామనామము నీ కేమి యొసగలేదయ్యా రామనామము

చాల దుఃఖమైన వేళ రామనామము మనశ్శాంతిని కలిగించును రామనామము
పాపమంటినట్టి వేళ రామనామము పరమపవిత్రత కలిగించును రామనామము
రాయివలె నున్నవేళ రామనామము నీకు రామస్పర్శ కలిగించును రామనామము
బోయవలె నున్నలేళ రామనామము నీకు రామకథ నెఱిగించును రామనామము
మాయచెఱ నున్నవేళ రామనామము నీకు రామని యెఱిగించును రామనామము
కుమతులు నిను దిట్టువేళ రామనామము నీకు గొప్పగెలుపు నిచ్చును రామనామము
దీనుడవై యున్నవేళ రామనామము నీకు ధీరత కలిగించును రామనామము
చులనయయై యున్నవేళ రామనామము కార్యశూరునిగ చేయు నిను రామనామము
సంపదలు చెడినవేళ రామనామము నీకు సర్వసంపదలిచ్చు రామనామము
అయినవారు పొమ్మంటే రామనామము నీకు అండయై నిలబడును రామనామము
లోపమేమి కలుగకుండ రామనామము నిన్ను కాపాడు నెల్లప్పుడు రామనామము
కాలు డేతెంచువేళ రామనామము నిన్ను కాచి పరమపద మిచ్చు రామనామము

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.