15, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

జయజయ రామ జానకిరామ

జయజయ రామ జానకిరామ

భయహర శుభకర పావననామ


దనుజవిరామ జనహితకామ

మునిమఖరక్షకఘననామ 


గగనశ్యామ కరుణాధామ

అగణితశోభనగుణధామ


సుందరనామ సురుచిరనామ

సుజనగణార్చితశుభనామ


వికుంఠధామ వీరలలామ

సకలాగమసన్నుతనామ 


రవికులసోమ భవనుతనామ

భవవార్నిధితారకనామ


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.