30, నవంబర్ 2022, బుధవారం

శ్రీమద్దశరధనందనా హరి

శ్రీమద్దశరధనందనా హరి 
నా మనవి విన వేమయ్యా

నోరారా శ్రీరామా యని నే నుడివిన నవ్వును పరిజనము
కూరిమితో నిను కీర్తించినను గొణిగెద రేమీ రొదయనుచు
కారుణ్యాలయ ఇట్టి బ్రతుకు నే కోరనురా శ్రీరఘురామా
దారిచూపమని వేడుచు నున్నను దయచూపవురా యిదియేమి

ఊహలపల్లకి నూపే యాశల యూడల నెపుడో కోసితిని
దాహము లేదే భోగంబులపై తమకము లేదీ ధరపైన
మోహము లేదీ తనువు పైన మరి పుట్టగ ముచ్ఛటయును లేదు
శ్రీహరి ఈసంసారము చాలును చేయిందించర రామయ్యా
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.