10, నవంబర్ 2022, గురువారం

నమ్మదగిన వాడనియే నమ్మితిని రాముని

నమ్మదగిన వాడనియే నమ్మితిని రాముని 
నమ్మితిని దేవుడనే నమ్మితిని
 
నమ్మితిని రాముడే నారాయణుండని
నమ్మితిని వాడే నాపతియు గతియని
నమ్మితిని రాముడే నన్నుధ్ధరించునని
నమ్మకము నాదెన్నడు వమ్ముకాదు

నమ్మిన సుగ్రీవుని నమ్మకమును నిలిపెను
నమ్మిన విభీషణుని నమ్మకమును నిలిపెను
నమ్మిన సీతమ్మకు నమ్మకమును నిలిపెను
నమ్మకమును నిలుపడా నాది కూడ

నమ్ముకొన్న శబరికి మోక్షమ్మునే యిచ్చెనే
నమ్ముకొన్న హనుమను బమ్మనుగా చేసెనే
నమ్ముకొన్న నాకేమి నాస్వామి యీయడో
నమ్ముకొందు నన్యులను నమ్మనేల

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.