7, నవంబర్ 2022, సోమవారం

శ్రీరామనామము చిన్నమంత్రమా

శ్రీరామనామము చిన్నమంత్రమా భవ
తారకమని చెప్పగా తగిన మంత్రమా

రాయినుండి రమణినే రప్పించిన మంత్రనే
బోయనుండి మహామునిని పుట్టించిన మంత్రమే
మాయనుండి నరజాతిని మరలించే మంత్రమే దీ
ర్ఘాయువిచ్చి దీవించెడు నట్టిమంత్రమే

ఆరూఢిగ జనులు కొలుచునట్టి మహామంత్రమే
కోరికలను తీర్చునట్టి గొప్పదైన మంత్రమే
కోరితే మోక్షమే చేకూర్చునట్టి మంత్రమే సం
సారులకు శాంతినొసగు సత్యమంత్ర్రమే

ఇంతకన్న మంచిమంత్ర మింకొక్కటియే లేదే
ఇంతకన్న భవతారక మింకొక్కటి లేదే
చింతించు లోలోపల శివుడీ మంత్రంబునే యిక
చింతించి మీరెల్లరు సిధ్ధిపొందుడు


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.