9, నవంబర్ 2022, బుధవారం

చిత్తగించవయ్య మనవి సీతాపతీ

చిత్తగించవయ్య మనవి సీతాపతీ ప్ర
త్యత్తరముగ నీదయ నాకొప్పెడు గాక
 
మనసు పాడదలచు నీ మంగళకర కీర్తనలు
తనువు పాడ సామర్ధ్యము తనకు లేదనును
తనివాఱగ పాడలేని దాయె నయ్య నాబ్రతుకు
వనజాక్ష మన్నింపగ వలయును నీవు
 
మనసు నీనామస్మరణ మానక తానుండగ
పనవు గాని లౌకికమగు పనులు తప్పకుండు
తనివాఱగ నామమైన తలచలేని దాయె బ్రతుకు
కనుగొని మన్నింపవే కమలాక్ష నీవు
 
మనసు నీక్షేత్రంబుల మసలుచుండ గోరగ
అనువుగాని గృహస్థితి వెనుదీయుచుండు
తనివాఱగ కనుల నిను దర్శించని దాయె బ్రతుకు
ఇనకులేశ రామ ఇంకేమి చెప్పుదును


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.