22, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

విమలచరిత్రా వీరాంజనేయా

విమలచరిత్రా వీరాంజనేయా నమోస్తుతే యనరే


సమీరజా బహుసమర్ధ భాస్కరకుమారమంత్రీ యనరే

నమోస్తుతే రవికులమణిదూతా మము దయగను మపరే


కేసరినందన నమోస్తుతే హరిదాసాగ్రణి యనరే

భాసురకీర్తీ భవిష్యబ్రహ్మా బహువిక్రమ యనరే


వాయుపుత్ర హనుమంత సురారివైరిముఖ్య యనరే

శ్రీఆంజనేయా శ్రీరామదాసా శ్రితవరదా యనరే


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.