11, అక్టోబర్ 2016, మంగళవారం

దశరథరామయ్య దండు వెడలి నాడుదశరథరామయ్య దండు వెడలి నాడు
దశముఖరావణు దండింపగా

హరిసోదరి దుర్గ వరవిక్రమాన్వితుని
పరమదుస్సహుడైన పాపాత్ముని
గరువంపు మహిషాసురుని ఘోరాజిని
విరచిన దినమైన విజయదశమి నాడు
దశరథ

గజముఖు నర్చించి కమలాక్షు సోదరి
విజయదుర్గకు పూజ వెలయించి
విజయరాఘవమూర్తి వెడలెను లంకపై
విజయదశమినాడు ధ్వజమెత్తి
దశరథ

నాడు క్లీంకారంబు నాలుకపై నున్న
వాడు సుదర్శనవసుధేశు
తోడై రక్షించిన దుర్గమ్మ దీవింప
వేడుక మీఱగ విజయదశమి నాడు
దశరథ


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.