22, అక్టోబర్ 2016, శనివారం

ఇది శుభమనిఇది శుభమని నిర్ణయించున దెవరు
ఇది యశుభంబని యెఱుగున దెవరు

పట్టభంగ మశుభంబని పౌరులు
పట్టరాని దుఃఖభావము నొంద
చెట్టరావణుని చీడవదలినది
యిట్టిది హరిలీల యెఱుగ రితరులు
ఇది

కొడుకు రాజగునని కోరిన వరములు
పడి చెఱచగ తన పసుపుకుంకుమల
నడిగిన శుభమున నశుభము కలెగె
నడచును హరిలీల లన నీ పగిదిని
ఇది

శుభమశుభంబని చూడగ నేటికి
విభుని లీలలని వేడుక నెంచక
అభయదాయకుడు హరి రాముండై
యుభయంబుల తోడుండగ మనకు
ఇది


2 కామెంట్‌లు:

  1. ఏది జరిగినా అంతా మన మంచికే అని అందుకే అంటారేమోనండీ :) మీ శుభాశుభ కీర్తన రామావతారానికి అన్వయించిన తీరు బహు బాగు!

    రిప్లయితొలగించండి
    రిప్లయిలు
    1. ధన్యవాదాలు లలిత గారూ. ఇదిమేలు ఇదికీడు అనుకోవటంలో మన అహమిక వలనే. జగన్నాటకంలో ఏది ఎలా జరగాలో అలాగే జరుగుతుందంతే.

      తొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.