10, అక్టోబర్ 2016, సోమవారం

యజ్ఞవరాహావతారంఅవతరించినాడే ఆది యజ్ఞవరాహమై
అవనీపతిహరి గుర్గురారావము వాడై

నలువముక్కు నుండి నలుసంతగ పుట్టి
తెలియునంత లోనె కులగిరులకు మించి
తులువ హేమాక్షుని త్రొక్కి చీరి జంపి
యిలను సుఖము శాంతి వెలయ జేయగను
అవత

స్వామి యొడలు దులుప జారిన రోమములు
భూమిపైని దర్భలన పొలుపుమీఱ పెరిగె
రోమముల నంటిన స్వామిపాదధూళి
యే మొదటి పిండత్రయ మీయిలపై పితరులకు
అవత

ఔరా హరిసతిని అసురుడు కొనిపోయె
దారనపహరించ దండించడె వేగ
శౌరి నిజసతికై పోరాడెను కిటియై
పోరె మరల సతికై శ్రీరాము డగుచును
అవత


1 కామెంట్‌:

 1. మనమున లేశము కరుణ లేకయా
  కనకాక్షుడు భువి కలయ జుట్టగను
  సనకసనందన మునులు వేడగను
  దనుజుని చుట్టియు ధర ఏలితివౌ
  వరాహావతారా! జయ వరాహావతారా!

  రిప్లయితొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.