28, జులై 2013, ఆదివారం

ముఖ్య గమనిక: శ్యామలీయం నుండి భాగవతం కోసం ప్రత్యేకంగా కొత్త బ్లాగు.

శ్యామలీయం‌ పాఠకులకు ముఖ్య గమనిక
భాగవతం ఇకనుండి కొత్త బ్లాగులో దర్శనమిస్తుంది.
వివరాలకు చూడండి:
    శ్యామలీయం భాగవతం

నేడే ప్రకటించిన భాగవతం కొత్త టపా
    
     ప్రధమస్కంధం: 04. శ్రీవేదవ్యాస భగవానులవారి వద్దకు శ్రీనారదులవారు వచ్చుట

గమనిక:

సంకలిని హారం ఈ‌ కొత్త బ్లాగును చూపిస్తోంది.

కూడలి  కూడలి వారు ఇంకా కరుణించలేదు.  వారికి నేను ఇప్పటికే మూడు సార్లు గుర్తు చేసినా ఫలితం కనబడలేదు.

సంకలిని మాలిక వారు నా శ్యామలీయం‌ బ్లాగును చూపటం మానేసారు.  సాంకేతిక కారణాలవలన అంటున్నారు.  కొత్తబ్లాగుకూడా ఇంతవరకు చూపటం లేదు.

ఇకపోతే జల్లెడ వారు ఈ శ్యామలీయం బ్లాగును కూడా చేర్చుకోలేదు, పలు విజ్ఞప్తులు చేసినా కూడా!  
కొత్తగా యీ‌ మధ్య వచ్చిన వేదికలో శ్యామలీయం, కొత్తబ్లాగూ కూడా చూపిస్తున్నారు.

ఒకవేళ ఇంకా యేమన్నా మంచి సంకలినులు ఉంటే వాటిలో నా బ్లాగులు చేర్చటం‌ మంచిదనిపిస్తే దయచేసి తెలియజేయండి.

ధన్యవాదాలు.