20, జులై 2013, శనివారం

పాహి రామప్రభో - 173

కం. ఏ రాముని వనజాసన
గౌరీశులు మిగుల గొప్పగా పొగడెదరో
నోరార నట్టి స్వామిని
మీరిన సద్భక్తి పొగడ మేలగు నాకున్

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-7-4)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.