19, జులై 2013, శుక్రవారం

పాహి రామప్రభో - 172

కం. తెలివిడి విటపపు కొమ్మన
చిలుకలజతవోలె నున్న సీతారాముల్
తలిదండ్రు లఖిలసృష్టికి
కొలువుడు జనులార వారి కూరిమితోడన్

(వ్రాసిన తేదీ: 1-7-2013)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.