22, జులై 2013, సోమవారం

పాహి రామప్రభో - 175

శ్రీరామచంద్రదివ్యపాదపంకేరుహచింతనాతత్పరులైన భక్తమహాశయులారా!

ఈ రోజు నుంచి శ్రీరామచంద్రప్రభువులవారి మానసికపూజ కోసం పద్యాలు చెప్పుకుందాం  .మన వాడుక ప్రకారం ఈ పద్యాల్ని రోజకు ఒకటి చొప్పున చదువుకుందాం.  అందరూ  గమనించ వలసిందిగా నా ప్రార్థన.  

ఈ పద్యాలు సద్భక్తమహాశయు లందరికీ  ఉపయోగంగా ఉండి నిత్యం సంతోషం కలిగిస్తాయని  నా ఆశ.  అన్ని పూజావిధానాల్లోనూ మానసిక పూజావిధానం సర్వశ్రేష్టం.  మానసిక పూజకు భౌతికమైన ద్రవ్యాలతో నిమిత్తం లేదు.  ప్రత్యేకమైన స్థలం, ప్రత్యేకమైన నియమాలూ,  ప్రత్యేకమైన సమయం,  ప్రత్యేకమైన మంత్రతంత్రాల పరిజ్ఞానము, ఆ మంత్రాల అర్థాల యొక్క జ్ఞానం వంటివి ఏమీ అవసరం లేదు.  అలాగని, సంప్రదాయికంగా మనం జరుపుకునే పూజావిధానాన్ని నిరసించటం, తిరస్కరించటం వంటివి చేయకూదదని గమనించండి.  మానసిక పూజ అనేది ఒక విశేషమైన పూజావిధానం. అందరికీ అన్నివేళలా అందుబాటులో ఉండటం, అనుకూలంగా ఉండటం ఈ మానసిక పూజా విధానం ప్రత్యేకతలు.  

పూజచేయటానికి సంకల్పించుకోవటంతో పూజను ఆరంభించటం జరుగుతుంది. అందుకే దీనికి సంకల్పం అని పేరు.

సంకల్పము

కం. మనసా నిన్నర్చించెద
తనివారగ నిపుడు జనకతనయానాథా
వినతాసుతఘనవాహన
మునిజననుత రామచంద్రమూర్తీ భక్తిన్

తాత్పర్యము: ఓ రామచంద్రమూర్తీ,  జానకీపతీ, వినతాదేవి కుమారుడు గరుత్మంతుణ్ణి ఆదరంగా వాహనం చేసుకున్న వాడా (అనగా నీవే శ్రీమహావిష్ణువూ అని సంబోధిస్తున్నామన్న మాట), జ్ఞానులైన మునులచేత స్తుతించబడేవాడా,  భక్తితో, ఇప్పుడు నిన్ను నా మనస్సులో తనివితీరేటట్లుగా అర్చిస్తున్నాను.

(జూలై 2013)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.