5, జులై 2013, శుక్రవారం

పాహి రామప్రభో - 158

తే.గీ. ఎరుక కలిగించు సంగతు లెరుగువేళ
విషయముల నడ్డు వేసెడు వింత ప్రకృతి
కారణంబున నీ పాదకమలములను
చేరలేకుంటి రామ రక్షించవయ్య


(వ్రాసిన తేదీ:  2013-6-11)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.