3, జులై 2013, బుధవారం

పాహి రామప్రభో - 156

ఉ.రామయ దేహపోషణకు రక్షణకుం‌ భటవర్గ మింద్రియ
గ్రామము గాని వాస్తవముగా నిట బంటుల పెత్తనంబుగా
కామముఖాటవీభ్రమణకల్పితదుఃఖము లోర్వలేక నా
స్వామి యనుగ్రహింపుమని జంకుచు కుయ్యిడు దేహి దీనుడై

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-6-9)


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.