12, డిసెంబర్ 2019, గురువారం

హరినామములు లిట్టి వని


హరినామములు లిట్టి వని యన రానివి
తరచుగ పలుకుడయ్య హరినామములు

నరజాతికి పెన్నిధులు హరినామములు
నిరుపమాన శుభదములు హరినామములు
పరమసుఖదాయకములు హరినామములు
పరమశివ సన్నుతములు హరినామములు

హరియించును పాపముల హరినామములు
పరమార్ధ బోధకములు హరినామములు
విరచును భవచక్రమును హరినామములు
కరుణించును మోక్షమును హరినామములు

అరయ ననంతములైన హరినామములు
నరుల కొఱకు సులభమాయె హరినామములు
హరిని శ్రీరామరామ యనుచు పిలచిన
నరుడు పలికినటులె వేల హరినామములు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.