5, డిసెంబర్ 2019, గురువారం

చిత్రాలెన్నో చేసేవు శ్రీహరి


చిత్రాలెన్నో చేసేవు శ్రీహరి నీవు నీ చ
రిత్రమెన్న జాలువార లెవ్వరు రామ

తొల్లి హేమకశిపు డగుచు తోచిన జయుని
బల్లిదు నా యింద్రాదుల పాలి కాలుని
అల్లన  నిసుమంత సేపాటగా పోరాడి
పెళ్ళగించి ప్రేగులను విరచినావుగా

మరల వాడు రావణుడై మహికి వచ్చినా
అరయ హేమకశిపులో శతాంశసత్వుడు
నరుడవై నీవేమో నానాతిప్పలు పడి
విరచినావు తుద కదే వింతగ దోచు

అరనరుడ వైనప్పటి యమితమౌ సత్త్వము
మరి పూర్తిగ నరుడవైన మాయ మాయెను
హరినన్న మాట మరిచి నరోత్తముడ వగుచు
నరజాతికి నేర్పితివి పరమధర్మము

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.